Verklaring privacybeleid

Deze website wordt geëxploiteerd door Memorado GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlijn, Duitsland.

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bij de aangeboden services worden persoonsgegevens van u verzameld, verwerkt of gebruikt. Dit gebeurt altijd met inachtneming van het desbetreffende Europese recht inzake gegevensbescherming.

Gebruikte gegevens

Memorado is een betrouwbare aanbieder van breintraining op internet die via een op wetenschappelijke gegevens gebaseerde methode. Om deze service te kunnen leveren, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Daartoe behoren uw contactgegevens (bijv. e-mailadres), persoonlijke gegevens (bijv. leeftijd), maar ook uw betalingsgegevens als u een Premium-lidmaatschap wilt afsluiten. Uitgebreide informatie over het verloop en de methode vindt u in onze “Het menselijk brein” functie.

Wij maken gebruik van de persoonsgegevens die u ons actief meedeelt (bijv. bij het registreren van uw profielgegevens of via de informatie voor de fitheidstest). U kunt zelf bepalen welke gegevens en informatie u in het kader van de profielvorming over uzelf prijsgeeft. Gegevens die voor het nakomen van de overeenkomst noodzakelijk zijn, zijn als zodanig afzonderlijk aangeduid (bijv. e-mail adres).

Voor zover wij gebruik maken van gegevens voor een bepaald doel waarvoor volgens de wettelijke bepalingen uw goedkeuring vereist is, zullen wij u hiervoor telkens om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt uw eerdere goedkeuring te allen tijde herroepen en/of bezwaar maken tegen toekomstig gebruik van uw gegevens. Binnen de wettelijke bepalingen kunnen wij voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en voor het verbeteren van onze dienstverlening, gebruiksprofielen onder een pseudoniem evalueren, maar uitsluitend voor zover u geen gebruik heeft gemaakt van uw wettelijk recht om tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens bezwaar te maken.

Gegevensuitwisseling met derden

Persoonsgegevens worden door ons in het algemeen niet aan derden doorgegeven, tenzij dit voor het uitvoeren van de aangeboden service noodzakelijk is (bijv. het afwikkelen van betalingen bij betaalde lidmaatschappen). Hiervoor heeft u ons uw toestemming gegeven of is op grond van de desbetreffende wettelijke bepalingen toegestaan.

Gebruik van cookies

Om onze service te kunnen uitvoeren, is het gebruik van zogenaamde cookies noodzakelijk. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Naast sessie-cookies worden er ook permanente cookies opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter zodanig opnieuw configureren, dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gevraagd het bewaren van cookies te bevestigen. Wanneer u geen cookies toestaat, kan dit er echter toe leiden dat niet al onze aanbiedingen storingsvrij functioneren voor u.

Gebruik van analyseprogramma’s en remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te kunnen analyseren hoe u de website gebruikt. De informatie (inclusief uw IP-adres) die door deze cookies over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Google gebruikt de desbetreffende informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor de exploitanten van websites en om aanvullende services te leveren in verband met het gebruik van de website en internet. Google verzendt deze informatie ook naar een derde als dit wettelijk vereist is, of als een derde de verantwoordelijkheid heeft om deze gegevens namens Google te verwerken. Google relateert uw IP-adres nooit aan andere gegevens van Google. Door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen, kunt u voorkomen dat er cookies op uw computer worden geplaatst. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet volledig gebruik kunt maken van alle functies op deze website. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google de gegevens die over u worden verzameld op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven aangegeven doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om de observatie en analyse van uw gedrag op de site door Google te verhinderen. Gebruik hiervoor de browser add-on ter deactivering van Google analytics.

Memorado gebruikt de remarketing technologie van Google. Door deze technologie worden geinteresseerden die de Memorado website reeds bezocht hebben, door doelgerichte reclame, op de websites van het Google Partner Netwerk, opnieuw aangsproken. De vertoning van de reclame gebeurt met behulp van de inzet van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker opgeslagen worden. Met behulp van deze tekstbestanden kan het surfgedrag geanalyseerd en aansluitend voor gerichte productaanbevelingen of, op interesse gebasseerde, reclame worden gebruikt.
Wanneer u geen reclame wenst te ontvangen welke op uw interesses gebaseerd is, kunt u het gebruik van cookies door Google, voor deze doeleinden deactiveren. Hiervoor dient u de 'deactiveringswebsite' te bezoeken en de aanwijzingen te volgen.

Bovendien gebruiken wij van tijd tot tijd ook analyseprogramma's van andere aanbieders om de verzamelde kennis anoniem of onder pseudoniem binnen de wettelijke richtlijnen te gebruiken voor de vormgeving van het aanbod, zodat dit afgestemd is op de vraag, en voor reclame- en marketingdoeleinden. In geen geval zullen wij deze informatie persoonsgerelateerd, d.w.z. rechtstreeks in verband met uw naam, gebruiken.

Uw recht op informatie en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij over u bewaren en de instellingen van uw gebruikersaccount te allen tijde in te zien en deze aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de vrijwillig verstrekte gegevens te allen tijde intrekken. U bent er echter van op de hoogte, dat het intrekken van bepaalde gegevens ertoe kan leiden dat Memorado zijn diensten niet kan uitvoeren.

 

Wij maken u erop attent, dat uw recht tot het verwijderen van gegevens mogelijk beperkt kan zijn door wettelijke bewaarplichten waaraan wij ons moeten houden. Daarnaast kunnen rechtbanken, Openbare Ministeries of andere wettelijk bevoegde autoriteiten op wettelijke basis gegevens opvragen of informatie eisen.

Voor dringende verzoeken om informatie, voor het aanpassen of verwijderen van gegevens wendt u zich onder vermelding van uw naam, uw e-mailadres en uw gebruikersnaam tot:

 

Memorado GmbH

Paul-Lincke-Ufer 39/40

10999 Berlin

Duitsland

service@memorado.com

Begin nu gratis